İçerikler

  •  24.06.2022
  •  Refik Çelikdiz

Flotan poliçe nedir?

Geçici poliçe olarak da bilinen Flotan Poliçeler uluslararası dış ticarette (ihracat-ithalat) ihtiyaç duyulan bir Emtia Nakliyat Sigortasıdır. Nakliyesi yapılacak olan malın yüklenmesi aşamasına gelindiği sırada, taşıma vasıtasının plakası veya isminin belli olmadığı hallerde, malların sigortasız veya teminatsız kalmaması için yapılan ve sonrasında kati poliçeye çevrilmesi gereken geçici poliçelerdir. Sigortacılıkta geçici Flotan poliçeler, sigortalı ve sigortacı arasında karşılıklı güven esasına dayanılarak düzenlenmektedir. Burada amaçlanan, sigortalının teminatsız k almamasını sağlamaktır. Mal (emtia) sevkiyatlarında, yükün cinsi, değeri ve miktarı belirli olan mallarda, sevkiyata ilişkin tarih ve plaka gibi bilgilerin henüz netleşmemiş olması ile geçici Flotan poliçeler yapılır. Emtia Nakliyat Sigortaları olarak düzenlenen Flotan poliçelerin süresi bir yıldır. Bu bir yıl içinde gerçekleşmeyen taşımalara bağlı olarak düzenlenmiş olan Flotan poliçeler, süresi sonunda otomatik olarak iptal edilerek geçersiz hale gelir.

Geçici Flotan Poliçe ve Akreditif

Geçici Flotan poliçeler, akreditifli dış ticaret işlemlerinde özellikle kullanılır. Geçici Flotan poliçe düzenlendikten sonra, akreditifin açılması ve sevkiyat tarihi ile diğer eksik bilgiler tamamlanmasının ardından, kati poliçe yapılarak bankaya ibraz edilir.

Flotan ve Kati Poliçe

Sigorta şirketleri Geçici Flotan poliçeyi, standart ve sembolik bir primle düzenler. Flotan poliçede yansıtılan sembolik prim sigortalıdan tahsil edilir. Akabinde netleşen bilgilere göre Kati poliçe, Flotan poliçedeki fiyatlama ve şartlar baz alınarak düzenlenir. Ve Kati poliçe primi sigortalıdan tahsil edilir. Flotan poliçe ile güvence verilen aynı cins mallar, tek veya birden fazla seferde gönderilebilir. Ancak, birden fazla mal cinsine yönelik Flotan poliçe yapılamaz. Her bir mal çeşidi için farklı Flotan poliçeler düzenlenmelidir.

Login
Teminatta.com'a

Giriş Yap

Confirm Title
Confirm Message
Tamam
Kapat
Confirm Title
Kapat
İngilizce Basım
Cep Telefonu Doğrula
Lütfen Cep Telefonunuza gelen 6 haneli doğrulama kodunu giriniz.
Sms Onayla