İçerikler

  •  04.02.2022
  •  Yeliz Çelikdiz

Yük Sigortası Nedir?

Mal satan firmaların alıcıların adreslerine yüklerini / mallarını veya emtialarını sevk ederlerken yaptırdıkları nakliyat sigortaları, yük sigortaları olarak da ifade edilir. Bir yerden başka bir yere taşınacak olan yükün, taşıma vasıtasına yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması için nakliyat sigortası (yük sigortası) yapılır. Malın taşınması sırasında yapılan sigorta; yük sigortası, emtia sigortası, nakliyat sigortası ve taşıma sigortası gibi farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Esasında bu isimlendirmeler, nakliyat sigortası genel şartları çerçevesince sağlanan teminatlar açısından farklılık göstermeyen ve aynı sigorta poliçesini tanımlayan tabirlerdir. Yük Sigortasında, yükü taşıtan malın sahibi, yükü taşıyan taşıyıcı arasında çapraz bir sorumluluk vardır. Alıcı ise malını sağlam bir şekilde kendisine ulaşmasını bekler. Satış anlaşması gereği sigorta ettiren alıcı da olabildiğini düşündüğümüzde bu çapraz sorumluluğa alıcı da dahil olabilmektedir. Sigorta şirketi de bu çapraz sorumlulukların güvencesidir. Taraflar, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için sigortalarını yaparlar. Taşıyıcı: Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile malın sahibi ise yük sigortasıyla (nakliyat sigortası) kendisini güvence altına almaktadır. Olası bir hasar vuku bulduğunda sebep-sonuç ilişkisi üzerinden bağımsız eksperler devreye girerek zararı kimin karşılayacağına karar verir. Hasarlar, taşıyıcının kusuruyla olabileceği gibi, diğer ani ve beklenmedik nakliyat sigortasına konu sebeplerden de olabilir. Nakliyat Sigortaları böylesi hasar durumlarında, sigortalının uğrayacağı maddi zararları poliçedeki şartlarla karşılamak üzere devreye girer. Şayet, kusurlu taraf taşıyıcı ise sigorta şirketi sigortalının zararını karşıladıktan sonra, zararını taşıyıcıdan rücu edecektir. Bu arada hatırlatılması gereken bir konu da taşıma işi yapan nakliyatçıların, taşıdıkları yüklerin cinslerine, vasıflarına ve ambalaj şekillerine göre dikkatlice istifleme yapıyor olmalarıdır. Taşıma vasıtasına yükleme yapılıp yola çıkan malın başına sevkiyat sırasında trafik kazası, hırsızlık, ıslanma gibi daha birçok nedene bağlı olarak zarar gelebilir. Tüm bu ihtimallere karşı yük sigortası, malın güvencesi olacaktır. Nakliyat sigortalarının All Risk yani geniş teminatlı olarak yapılması, sigortalıları olası birçok riskin gerçekleşmesinden kaynaklı oluşan zararlara karşı koruyacaktır.

Login
Teminatta.com'a

Giriş Yap

Confirm Title
Confirm Message
Tamam
Kapat
Confirm Title
Kapat
İngilizce Basım
Cep Telefonu Doğrula
Lütfen Cep Telefonunuza gelen 6 haneli doğrulama kodunu giriniz.
Sms Onayla