İçerikler

  •  24.05.2023
  •  Özkan Gürses

Emtia Nakliyat Abonman Poliçesinin Faydaları

Üretimlerinizi sürdürülebilmek için sürekli farklı hammadde alımları yapıyorsunuz. Aynı zamanda üretim bandından çıkan mamullerinizi müşterilerinize gönderiyorsunuz. Farklı farklı bir çok ülkeden üretim malzemesi ve hammadde ithal ediyor, yurtdışı müşterilerinize ürün ihracatı yapıyorsunuz. Diğer yandan yurtiçi nakliyat operasyonlarınız mevcut. Alımlar, satımlar, müşteriler, tedarikçiler.

Bu hareketlilik finansal tablolarınıza da yansımakta. Giderleriniz , gelirleriniz, vergileriniz ve masraflarınız mevcut. Bu yoğunluk içinde bazı emtialarınız satın alındı ama henüz yola çıkmadı, size ulaştırılmak üzere yola çıkan emtialarınız da var. Müşterileriniz de faturası kesilen ürünlerin gönderilmesini bekliyorlar.

Yukarıda açıklanan hareketlilik günlük hayatınız ve ticaretinizin bir gerçeği. Gelen hammaddeler, giden ürünler vb. hepsi birer finansal hareket. Hepsinin para ile ifade edilebilir ticari bir değeri var. Dolayısı ile aslında gelen emtialar, giden emtialar hepsi omuzlarınızda finansal bir yük.

Bu finansal yükü üstlenmek ve yönetmek elbette ticari bir karar ancak bu yükü devretmenin ve en azından bu noktada rahat etmenin en kolay yolu kesinlikle nakliyat sigortasıdır. Sigorta şirketleri ufak primler karşılığında ithalat, ihracat ve yurtiçi nakledilen emtialarınızı teminat altına alıyorlar.

Ancak sizin bu operasyon içinde tek tek her nakliyatı takip edebilme imkanınız yok. Zaten çoğu emtianızın bilgileri yurtdışında yola çıktıktan sonra size bildiriliyor ve sizi koruyacak bir nakliyat sigortası almak için geç kalmış oluyorsunuz. Her nakliyat sigortası için tek tek teklif almak, fiyat karşılaştırmak, pazarlık yapmak çok zaman alıyor. Ve zaten karmaşık olan iş akışınız daha da karmaşık ve çok da hakim olmadığınız nakliyat sigortaları gerçeği ile daha karmaşık hale geliyor. Bu sebepten dolayı sadece yüksek bedelli emtialar için nakliyat sigortası yaptırmayı tercih ediyorsunuz. Belki onlara bile yaptırmıyorsunuz . Rahatsız edici derece yüksek operasyonundan dolayı yaptırmamayı tercih ettiğiniz nakliyat sigortaları sizin için finansal bir risk oluşturuyor.

Peki ne yapmalısınız?

Tam da anlatılan senaryoyu yaşıyorsanız, bir yığın nakliyat sigortası poliçesi ihtiyacınız varsa sizin ihtiyacınız olan asıl ürün emtia nakliyat abonman poliçesidir.

Emtia abonman nakliyat sigortası genellikle yıllık yapılan emtia nakliyat sigorta sözleşmeleridir. Bir nakliyat abonman sözleşmesi yapılırken sigortacıya aşağıdaki bilgiler verilmek zorundadır.

  • Taşınan emtia türleri
  • Taşıma yapılacak ülkeler (İthalar/İhracat), şehirler (yurtiçi)
  • Tek bir nakil vasıtasında taşınabilecek maksimum emtia bedeli
  • Yıllık taşınacak toplam tahmini emtia bedeli

Sigorta şirketi emtia abonman nakliyat sigortası yaparak sigortalının vade içerisinde taşımayı taahhüt ettiği emtiaları vasıta başı azami emtia bedeline kadar otomatik kuver altına alır. Otomatik kuver abonman poliçelerinin en önemli özelliklerinden biridir. Otomatik teminat kuveri her bir emtia nakliyatı için sigortalının her bir araçta taşımak üzere bildirdiği maksimum bedele kadar kuver sağlanmasıdır.

Sigortalı yükleme öncesinde sigorta şirketine bildirsin ya da bildirmesin emtia yola nakil vasıtasına yüklenmeye başlanması aşamasından itibaren sigortalıdır. Bu özellik emtia nakliyat abonman poliçelerinin özelliğidir. Emtia Abonman poliçesi olmayan bir müşteri emtiası yola çıktıktan sonra geniş teminat alamaz. Abonman poliçesi sahipleri ise abonman poliçelerinin kapsamına giren sevkiyatlarına emtia yoldayken hatta gümrükten çekilirken bile emtia nakliyat poliçesi yaptırabilmektedirler.

Abonman poliçelerin farklı bir özelliği ise abonman poliçesi kapsamına giren tüm sevkiyatlara aynı teminat, aynı muafiyet, aynı fiyat çarpanlarının uygulanmasıdır. Sigortalı böylelikle her bir sevkiyatı için farklı farklı şirketler ile fiyat araştırmasına girmeye ihtiyaç duymamakta, geçen seferden daha kötü mü ya da geçen seferden daha iyi mi karşılaştırmasına girmesine gerek kalmamaktadır.

Sigorta şirketleri sadece tek bir emtia nakliyat poliçesi yaptırmak için kendisine gelen müşterisine üç birim fiyat verebilirken, sigortalı sene boyunca bütün sevkiyatlarımı sizden yaptıracağım taahüdü ile geldiğinde sigorta şirketi sigortalının yıllık getirisini öngörerek iki birim fiyat ile poliçe yapabilmektedir. Böylece emtia nakliyat abonman poliçesi satın almanın, tek tek bağımsız nakliyat poliçesi yaptırmaktan daha uygun maliyetli bir çözüm olduğunu söylemek mümkündür.

Sevkiyat frekansı yüksek olan müşteriler her bir sevkiyatı için teker teker bildirim yapmak, ödeme yapmak ve bu süreçleri takip edebilmek için bir operasyon elemanı bulundurmak istemeyebilirler. Bu durumda sigorta şirketleri sigortalılardan aylık, üçer aylık hatta altı ayda bir şeklinde bildirimler alarak geçen aya ya da altı aya ait tüm sevkiyatlara tek bir poliçe ile de destek olabilmektedir.

Bazen sigorta şirketi sigortalının yıl içinde yapmayı tahmin ettiği tüm sevkiyatlarının toplam tahmini bedeli için bir prim hesaplamakta ve sigortalı ile anlaşılan ödeme takvimi ile bütün sevkiyatlara blok emtia abonman poliçesi tanzim edebilmektedir. Blok emtia abonman poliçesinde sigortalı bildirimleri aylık, üçer aylık veya altı aylık periyotlar şeklinde yapabilirler. Bu bildirimler takip edilir ve gerçekleşen sevkiyatların toplam sigorta bedeli poliçede yazılı yıllık bedeli aştığında tekrardan ek bir bedel satın almak gerekebilir.

Emtia nakliyat abonman poliçelerinde en önemli kriter sigortalının tüm sevkiyatları için prim ödediğine emin olunması gerekliliğidir. Emtia abonman sahibi olup bazı sevkiyatlarına poliçe yaptırıp bazılarına yaptırmayan sigortalılar hasar durumunda tüm sevkiyatlarını sigortalatmadığı için geç bildirimden dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Bu durumun önüne geçmek için sigortalının tüm sevkiyatlarını bildirdiğine emin olmalıdır.

Sigortalının tüm sevkiyatlarını iyi niyetli olarak bildirildiğine, kasti olarak eksik bildirim yapılmadığına emin olunduğu durumlarda sigortalının farkında olmadan bildirmeyi atladığı sevkiyatlarının hasarları bile sigortacılığın iyi niyet prensibi altında ödenebilmektedir. Emtia abonman poliçeleri bu noktada operasyonel ve insani hataların düzeltilmesi için bir imkan sağlamaktadır.

Sizde sık sık emtia nakliyat sigortası yaptırıyor ancak her bir işlem için gereğinden fazla emek, para ve zaman harcıyorsanız Teminatta.com’un emtia nakliyat abonman sigortası ürünlerini inceleyin. Dilerseniz web sitemiz üzerinden kendiniz, dilerseniz de 0850 515 10 10 çağrı merkezi numaramızdan bizlere ulaşarak teklif talep edin. Sizler için en uygun fiyatlar ile en güçlü şartları en kısa sürede sizinle paylaşalım. Daha az ödeyin, daha az zaman harcayın ve daha az yorulun.

Login
Teminatta.com'a

Giriş Yap

Confirm Title
Confirm Message
Tamam
Kapat
Confirm Title
Kapat
İngilizce Basım
Cep Telefonu Doğrula
Lütfen Cep Telefonunuza gelen 6 haneli doğrulama kodunu giriniz.
Sms Onayla